Miljöpolicy

Miljöpolicy Bergners Bil AB 2019-12-13

Bergners Bil AB säljer nya och begagnade bilar samt reservdelar och tillbehör. Vi utför även reparationer av bilar. Vår direkta miljöpåverkan kommer främst från våra transporter och hantering av oljor. Indirekt har vi en stor miljöpåverkan genom vår försäljning samt reperation av bilar. Vi har också en positiv miljöpåverkan genom att vi kompetensutvecklar vår personal i miljöfrågor.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för förebyggande miljöarbete.

Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.

Vi ska genom en ständig dialog ställa miljökrav på våra affärspartners och på oss själva. Vi ska hela tiden öka miljökompetensen och engagemanget hos våra anställda.

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar som ett minimikrav.

Denna policy gäller för Bergners Bil AB, som är medlem i Norra Umeås Miljögrupp.

Fredrik Sjöström
VD Bergners Bil AB

Scroll to Top