Integritetspolicy

Bergners bil AB värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning för dataskydd samt MRF:s Code of Conduct.

Personuppgiftsansvar

Bergners bil AB, fortsättningsvis ”vi”, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som vi har om dig som kund när du ingått avtal med oss t.ex. när du gör ett köp, administrera finansiering, hyr/lånar/provkör ett fordon, lämnar in fordon på vår verkstad, hantera reklamationer/uppfylla garantiåtaganden eller varit i kontakt med oss av annan anledning. Uppgifterna som vi sparar kan vara ditt namn, telefonnummer och mailadress. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress samt den begärda sidan (cookies).

Användning av information

Den information vi samlar in/har från dig används självklart i första hand för att vi ska kunna fullgöra vårt ansvar utifrån avtal mot dig som kund men kan även användas för att ex:

  • Göra din upplevelse mer personlig
  • Förbättra vår kundservice samt ditt behov av hjälp
  • Kontakta dig via e-post, telefon samt SMS, ex meddelande när en service är klar
  • Administrera en tävling eller ett erbjudande

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Alla personuppgifter som inte sparas lokalt och lösenordsskyddat hos oss i Umeå behandlas i krypterad form hos våra samarbetspartners servrar inom EU. Vi överför inte personlig information till tredje part med undantag för betrodda tredje parter som hjälper oss driva vår verksamhet, hanterar webbplatsen, leverera varor du beställer från oss eller tillhandahåller service, om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du lämnar dina uppgifter som kund för våra tjänster sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra våra eller våra samarbetsparters åtaganden gentemot dig. Dina uppgifter sparas aldrig längre
än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Rätt att begära information – Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter om dig är du välkommen att kontakta oss. Du har rätt att en gång per år begära ut informationen som behandlas om dig hos oss och även att få uppgifter rättade eller raderade.

Tredjepart

På webbplatsen kan vi länka till eller publicera produkter från tredje part. Dessa webbplatser är oberoende från oss.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy.

Samtycke

Genom att ingå avtal, använda vår webbplats och/eller andra kanaler där du skickar information till oss, godkänner du
att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.